Gegevensbescherming

Verzamelen en verwerken van http-protocol-gegevens

Bij ieder bezoek op onze website en bij iedere oproep van een bestand, verzamelt onze webserver informaties over deze gebeurtenissen (bv. type browser, datum en tijdstip van de oproep) Deze gegevens hebben geen betrekking op personen. Het is voor ons dus onmogelijk de geregistreerde gegevens aan een bepaalde persoon toe te wijzen.

Alle deze gegevens worden door ons uitsluitend voor statistische doeleinden geëvalueerd. Ze worden niet aan derden verdergegeven. Een relatie van deze gegevens met andere gegevens wordt door ons niet tot stand gebracht.

Gebruik van persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens worden door ons alleen geregistreerd in het geval dat ze ons door u, met kennis van zaken, vrijwillig ter beschikking worden gesteld.Concreet benutten wij deze persoonlijke gegevens alleen dan voor publiciteit /marktanalyse of voor het realiseren van onze diensten, als u ons hiervoor uitdrukkelijk uw akkoord geeft. U bezit het recht, ten allen tijde, een gegeven akkoord te herroepen.

Een mededeling van de gebruiksredenen vindt u op de voorziene plaatsen op onze webside en een aanpassing hieraan is niet nodig.

Het verdergeven van gegevens aan derden gebeurt alleen dan, als wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Newsletter

Indien u onze newslettter wenst te ontvangen hebben wij behalve uw e-mail adres nog een schriftelijke bevestiging van u nodig, dat u de bezitter van dit e-mail adres bent en dat u met de ontvangst van onze newsletter akkoord gaat. Deze gegevens worden alleen geregistreerd um u de newsletter te kunnen toesturen en om onze berechtiging daartoe te kunnen documenteren. Deze gegevens worden niet aan derden verdergegeven. Uw bestelling van de newsletter en uw akkoord uw email adres op te slaan kunt u ten allen tijde herroepen.

Gebruik van Cookies

Cookies zijn datafiles die door de webserver aan de webbrowser van de gebruiker gestuurd worden en daar voor een latere oproep opgeslagen worden. Dat cookies geregistreerd kunnen worden, daarover beslist u zelf, door uw browser zo in te stellen dat u vóór het opslaan van een cookie daarover geïnformeerd wordt en de opslag pas dan plaats vindt wanneer u dat uitdrukkelijk accepteert.

Wij zetten cookies alleen in met het doel, informaties in te winnen over het gebruik van onze web-presentatie en voor statistische doeleinden.

Onze cookies beïnhouden volgende datafiles: De datafiles omvatten geen persoonlijke informaties. Het samenbrengen met andere, door u ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens vindt niet plaats.

Recht op informatie

U bezit het recht, ten allen tijde, informatie te verkrijgen over de gegevens die in verband met uw persoon opgeslagen zijn, inclusief de oorsprong ervan, de ontvanger ervan en de reden van deze gegevensopslag. Gelieve uw aanvraag hiertoe, schriftelijk of per e-mail, te sturen aan de hieronder staande adressen.

Deze verklaring betreffende het recht op gegevensbescherming betreft uitsluitend de inhouden op onze servers en omvat niet de in onze webpresentatie verlinkte websites van derden.

Over ons

Dit is de verklaring betreffende het recht op gegevensbescherming van Wagner Solar GmbH, Sonnenallee 2, 35274 Kirchhain (Duitsland), website: wagner-solar.com. Indien u vragen heeft in verband met deze verklaring, gelieve u direct per post of per e-mail aan ons. Contact