Impressum


Belangrijke opmerking vooraf: Alle hiernavolgende teksten zijn een vertaling van het Duitse origineel (Angaben gemäß §5 TMG Herausgeber). Wij hebben dit gedaan om de inhoud voor u beter verstaanbaar te maken. Deze vertaling heeft echter geen juridische betekenis. Gebruikmakend van deze web-site gaat u akkoord met het origineel; in ieder geval is de Duitse wet van toepassing.

Gegevens in overeenstemming met § 5 TMG uitgever

Wagner Solar GmbH
Sonnenallee 2
35274 Kirchhain
Duitsland

Zaakvoerders

Brigitte van Egten

Contact

Telefoon: +49 6421 8007 0
Telefax: +49 6421 8007 22
Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Registerinschrijving Inschrijving in het handelsregister

Registergerecht: Marburg
Registernummer: HRB 6457
Omzetbelasting-IDnr: DE 296060787

Aansprakelijkheidsuitsluiting

Aansprakelijkheid voor de inhoud

Hoewel bij het samenstellen van deze presentatie de grootste zorvuldigheid in betracht genomen werd, kunnen wij geen waarborg geven voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de inhoud. Als aanbieder van diensten zijn wij in overeenstemming met § 7 al.1 TMG, voor de eigen inhouden in deze presentatie, volgens de algemene wetgeving verantwoordelijk. Volgens §§ 8 tot 10 TMG zijn wij, als aanbieder van diensten echter niet verplicht, toezicht te houden op ons toegestuurde of opgeslagen vreemde informaties, of naar omstandigheden te zoeken die op illegale handelingen duiden. Onberoerd hiervan blijft de verplichting tot verwijderen of blokkeren van inhouden volgens de algemeen geldige wetgeving. Een aansprakelijkheid hiervoor bestaat echter eerst vanaf het tijdpunt van kennisname van een concrete rechtsschending. Bij kennisname van zulke rechtsschendingen zullen wij deze inhouden onmiddellijk verwijderen.

Aansprakelijkheid voor links

Onze presentatie bevat links naar externe websites van derden. Daar wij geen invloed hebben op de inhoud hiervan, kunnen wij hiervoor ook niet aansprakelijk gemaakt worden. Voor de inhoud van verlinkte paginas is altijd de aanbieder of de uitbater van deze paginas verantwoordelijk. De verlinkte paginas worden op het tijdpunt dat de link geïnstalleerd wordt, op mogelijke rechtsschending gecontroleerd. Illegale inhouden waren ten tijde dat de link geïnstalleerd werd niet erkenbaar. Een permanente inhoudscontrole van verlinkte paginas is echter zonder concrete aanduidingen op een mogelijke rechtsschending ondraagbaar. Van zodra ons rechtschendingen bekend worden zullen wij zulke links onmiddellijk verwijderen.

Auteursrecht

Alle in deze webpresentatie, door de uitbater ervan geproduceerde inhouden en werken zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. De verveelvoudiging, bewerking, verbreiding en gelijk welke aard van verwerking buiten de grenzen van het auteursrecht, moeten door de auteur of de producent schriftelijk toegestemd worden. Downloads en kopijen van deze paginas zijn voor particulier en niet commercieel gebruik evenals voor het gebruik door journalisten en in het kader van public-relationswerk van onze partners toegelaten. Tekst- en beelduittreksels moeten met een duidelijke bronvermelding geciteerd worden. In zover de inhoud van deze zijde niet door de uitbater geproduceert werd, worden de auteursrechten van derden beschermd. De teksten van derden worden namelijk ook als zulke gekenmerkt. Moest U toch op een schending van auteursrechten opmerkzaam worden, gelieve ons dan hiervan kennis te geven. Zodra ons rechtsschendingen bekend gemaakt worden zullen wij de betreffende inhouden omgaand verwijderen.

Gegevensbescherming

Het gebruik van onze website is normaal gezien zonder aangifte van persoonlijke gegevens mogelijk. In zover er persoonlijke gegevens (bijvoorbeeld naam, adres, e-mail adres) afgevraagd worden, geschiedt dit altijd op vrijwillige basis. Deze gegevens worden niet aan derden verdergegeven zonder uw uitdrukkelijke toestemming. Wij trekken uw aandacht erop dat bij het verzenden van gegevens in het internet (bv. bij de communicatie per e-mail) er problemen inzake veiligheid kunnen optreden. Een volledige beveiliging van de gegevens tegen ingreep door derden is niet mogelijk. Het gebruik van contactgegevens die in het kader van de impressumplicht openbaar geworden zijn, door derden, voor het verzenden van niet uitdrukkelijk gewenste reclame en informatiemateriaal wordt hiermee formeel verboden. De uitbater van de site houdt zich het recht voor, juridische stappen te ondernemen tegen ongewenste toezending van reclamemateriaal zoals bv. Spam-mails.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een web-analysedienst van Google Inc. (“Google”). Google Analytics zet zogenoemde “Cookies” in, tekstbestanden die in uw computer opgeslagen worden en die het mogelijk maken, de benutting van de website door u, te analyseren. De, door de Cookie geproduceerde informaties over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) worden aan een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Google zal deze informaties benutten om uw houding bij het gebruik van deze website te evalueren, om berichten over de website aktiviteiten voor de uitbaters van websites samen te stellen en om andere met het gebruik van websites en het internet verbonden diensten uit te voeren. Google zal deze informaties mogelijkerwijze ook aan derden afgeven in zover dit wettelijk voorgeschreven of in zover derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. Google zal in geen geval uw IP.adres met andere gegevens van Google in verbinding brengen. U kunt de installatie van Cookies door een bepaalde instelling van uw Browser Software verhinderen; Wij maken u er echter attent op dat u in dit geval mogelijkerwijze niet alle functies van deze website onbeperkt kunt benutten. Door het benutten van deze website verklaart u zich akkoord met het bewerken van over u ingezamelde gegevens door Google, op de hierboven beschreven manier en met het genoemde doel. 

Het verzamelen en opslaan van gegevens kunt u ten allen tijde voor de toekomst tegenspreken [met http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de verlinken] Gezien de discussie over het inzetten van analysetools met volledige IP-adressen willen wij u er nog op opmerkzaam maken dat deze website Google Analytics met de uitbreiding “_anonymizelp()” inzet en daarmee IP-adressen alleen verkort verder verwerkt worden om een directe betrekking tot personen uit te sluiten.

Geen maning zonder voorafgaand contact

Indien de inhoud of de vormgeving van deze site tegen het recht van derden of tegen wettelijke voorschriften verstoot, gelieve ons daarvan, gratis in kennis te stellen. Wij garanderen dat wij de gerechtvaardigd gereclameerde inhouden onmiddellijk zullen verwijderen zonder dat u daarvoor een advocaat zou moeten inschakelen. De kosten, die zonder voorafgaand contact met ons ontstaan zijn, wijzen wij volledig terug.

Rechtsgeldigheid van deze aansprakelijkheidsuitsluiting

Deze aansprakelijkheidsuitsluiting is te betrachten als bestanddeel van onze internet presentatie, van waaruit op deze pagina verwezen wordt. Voor zover gedeelten of aparte formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig conform zouden zijn met geldend recht, blijven alle andere gedeelten van het document naar inhoud en geldigheid daarvan onberoerd. 

Copyrights © Wagner Solar GmbH

Alle rechten voorbehouden. Teksten, tekstpassagen, grafieken en animaties staan onder de bescherming van het auteursrecht. Het gebruiken van deze gegevens is alleen na voorafgaandelijke toestemming toegelaten.

Bij het gebruik van onze grafieken, fotos of tekstpassagen is de publicatie alleen toegelaten na voorafgaandelijke afspraak en met de bronvermelding "www.wagner-solar.com" erlaubt.

Gelieve ons een exemplaar als PDF te zenden aan onderstaand e-mail adres:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.