Ondernemingsprincipes


Ons ondernemen onderscheidt zich door bijzondere principes die eens als ongewoon aangezien werden maar ondertussen door vele moderne bedrijven nagevolgd worden.

Zelfstandig

 • Ons bedrijf is onze eigendom
 • Wij handelen intern en naar buiten moedig en zelfbewust.  

 

Fair, eerlijk en vertrouwensvol

 • Eerlijkheid en faire omgang met elkaar zijn de basis voor vertrouwen.
 • Vertrouwen geeft kracht om nieuwe uitdagingen aan te nemen en deze dan doelgericht te kunnen omzetten.  

 

Georiënteerd naar markt en klanten

 • Wij onderhouden enge betrekkingen met onze klanten en partners en behandelen hun wensen serieus
 • Wij houden onze markten permanent in het oog en treffen onze beslissingen in functie van de situatie.
 • Wij groeien gecontroleerd en onophoudelijk.
 • Wij bieden hoogwaardige producten en diensten aan, bij voorkeur in het premiumsegment. 

 

Verbindelijk und consequent

 • Wij communiceren doelgericht.
 • Demokratische beslissingen worden gerespecteerd en omgezet.
 • Wangedrag heeft consequenties.
 • Fouten zijn mogelijkheden waaruit wij leren.  

 

Ethisch en sociaal

 • Solidariteit, gemeenschapsgevoel en sociale rechtvaardigheid zijn voor ons basiswaarden.
 • Wij zijn authentiek en handelen consequent ecologisch.
 • Onze loonspreiding is gering.
 • Wij zijn sociaal geëngageerd zowel intern als ook naar buiten. Wij hebben sociale- en milieu-standaards voor producten en leveranciers. 

 

Waarderend en verdraagzaam

 • Wij behandelen ons onder elkaar met respect omdat iedere mens waardevol is.
 • Wij accepteren dat elkeen van ons anders is. 

  

Verantwoordelijk en transparant

 • Eigen verantwoordelijkheid en uitvoerige inspraak mogelijkheden zijn kenmerken van onze ondernemingscultuur.
 • Wij kiezen onze verantwoordelijken onder elkaar.
 • Wij behandelen bedrijfsinformaties intern op een open manier.
 • Ieder van ons denkt en handelt als ondernemer.
 • Het is voor ons belangrijk succes te hebben maar niet tot elke prijs. 

 

Medewerker-oriëntering

 • Men moet het werk leuk kunnen vinden. Mensen hebben de behoefte goed werk af te leveren en daarvoor waardering te genieten.
 • Wij verbinden een zekere job met genoeg tijd voor particuliere interessen en familie evenals voldoende geld voor een goed leven zonder zorgen. 

 

Decentraal

 • Wij treffen beslissingen zo decentraal als mogelijk.
 • Hierdoor zijn wij in staat, met veranderingen flexibel om te springen.