Onze visie

100% regeneratieve energie

Wij zijn ervan overtuigd, dat binnenkort alle energie die wij op aarde nodig hebben om te leven, 100 % uit vernieuwbare bronnen zal geproduceerd worden.

De energie wordt regionaal en decentraal geproduceerd en op rechtvaardige wijze verdeeld.

De ombouw van onze energievoorziening vereist dat wij nu onze volledige kracht op de ontwikkeling van de vernieuwbare energieën concentreren. 

Wij zien onszelf als een deel van  een wereldomvattend netwerk dat deze  ommekeer bewerkstelligt.

Aangespoord door deze visie van een ecologische en zuivere toekomst, zouden wij graag een wereld tot stand brengen die voor alle mensen leefbaar is.