Fotovoltaïsche systemen

Zonnestroomsystemen met aansluiting aan het stroomnet

Grote vermogenstabiliteit en effectieve energieproductie van het zonnesysteem garanderen een grote opbrengst aan zonnestroom. Vertrouw op onze jarenlange ervaring, op onze systeemcompetentie en op onze geschoolde vakpartners.

Voordelen van aan het net gekoppelde zonnestroomsystemen van Wagner Solar:

 • Perfect gedimensioneerde systemen
 • Maximum efficiëntie, grootste rentabiliteitsystem-pv-2
 • Premium kwaliteit van alle systeemcomponenten
 • Klantvriendelijke waarborgen
 • Modernste technologie
 • Eigen TRIC montagesystemen
 • Gecertificeerd net van vakinstallateurs

 

Veelvuldige aanwendigen:

 • voor één- en meergezinshuizen
 • voor industrie- en landbouwbedrijven
 • voor openbare instanties en industriële grote projecten
 • grote keuze aan speciale architectonische varianten

Een fotovoltaïsch systeem met aanbinding aan het stroomnet bestaat uit onderstaande componenten:

 • Zonnepanelen
 • Omvormer(s)
 • Componenten voor datacommunicatie (optioneel)
 • Halogeenvrij solarkabel
 • Op het dak-montagesysteem TRIC A HDC of TRIC F /TRIC Fpro bij vrije opstelling en voor grote installaties op open terrein TRIC FL
 • Individueel berekende statische systeemdimensionering 
 • Uitvoerige documentatie

 

Verlang het advies van een vakinstallateur. Onze installateur doet dat graag. Samen met u kan hij het voor u meest geschikt zonnestroomsysteem samenstellen en naar uw wensen bouwen.

Prospekt


OFFERTE/PROSPECTUS AANVRAGEN

Een zonne-warmte of zonne-stroom systeem van Wagner is voor u de juiste keuze?!

Offerte aanvragen

Wilt u meer weten over onze zonne-warmte en of zonnestroom systemen?

Prospectus aanvragen